På Kropp & Själ finns möjlighet att stanna världen för en stund, att hitta tillbaka till det som vi egentligen är helt naturligt, fria, sanna och i balans.

Våra fysiska kroppar är precis likadana som naturen och eftersträvar hela tiden balans. Vi har bara glömt bort att lyssna, att stanna, att reflektera vad som är bra för oss. Jag erbjuder samtal, retreater, Kundaliniyoga och olika former av behandlingar, läsningar i symboler (som är vårt äldsta språk) där inte bara vårt intellekt "tar över" utan vår inre värld får komma till uttryck. Det finns olika former av meditationer, guidade, i tystnad, mantra, som alla för oss tillbaka till vår inre värld, där vi finner platsen för balans, närvaro, frihet, sanning.

Min kunskapsbank har burit frukt ifrån livet, utbildningar, läror, filosofier, möten m.m och jag ser människan utifrån ett holistiskt synsätt, vilket innebär att varje människa möts på ett individuellt sätt, något annat är för mig inte möjligt. Min egna inre resa har fört mig till en plats i mig själv som jag gärna delar till andra. Jag använder mig själv som ett gudomligt redskap för att guida, vilket idag känns helt naturligt och bortifrån egots nyckfulla krafter.

Se dig gärna runt på min hemsida, och om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig.

Titta gärna in på min hemsida med jämna mellanrum, då jag lägger in datum för meditationer, retreater allt eftersom det känns som om det är dax.

Att leva i nuet , vilket är något jag eftersträvar och finner livsbejakande....

Jag är inte min historia och jag är inte min framtid........jag är!