Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan, på Kropp &Själ med Susanne Nishan Bryngelsson

Känn dig mycket välkommen på Yoga på Kropp & Själ, både som ny och erfaren yogautövare.

Jag har en liten mysig yogastudio i fantastisk miljö med små grupper som jag leder igenom yogans värld.

Du kommer att träna och stärka din uthållighet, smidighet, koncentration och din styrka/inre styrka. Du ökar din medvetenhet och din självinsikt.

Du kommer att lära dig mycket om din andning och ditt sinne, som också kommer att utmanas i många övningar. Du får en god möjlighet till djupare avslappning för att landa i dig själv.

Övningarna vi gör syftar till att skapa en balans mellan kropp, själ och sinne.

När du blir mer i balans så blir det lättare att ta beslut som kommer ifrån en plats i dig själv som är mera styrt utifrån "ditt sanna jag"

  • Vi börjar klassen med en intoning, där vi tillsammans ljudar mantrat, Ong Namo Guru Dev Namo
  • Uppvärmning
  • Passet, en serie övningar som är sammansatta för att uppnå en förutbestämd effekt( ex. starkare immunförsvar), de flesta övningar är relativt enkla och mycket effektiva.
  • En längre vila, ca 10 min
  • Meditation
  • Vi tonar ut oss med mantrat Sat Nam

Läs mer om kundaliniyoga

Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund, SKY

Vi lever i en tid av snabba, stora och intensiva förändringar i vår tillvaro. Det blir allt viktigare, för var och en av oss, att finna metoder för fysisk, mental och emotionell flexibilitet. Den uråldriga yogatraditionen är en utmärkt källa till detta för den moderna människan. Du väljer själv vad du vill få ut av ditt yogautövande. Vill du ha en allsidig fysisk träning för hela kroppen får du det från yogan. Vill du ha en genomgripande och effektiv stresshantering så hittar du det i yogan. Vill du behålla eller återfå din hälsa, då är yoga ett utmärkt verktyg för detta. Traditionellt var dock yoga en väg till insikt om verklighetens sanna natur.

De gamla mästarna insåg att för att vi som människor ska kunna bli fullständigt lyckliga behöver vi få en fördjupad självinsikt. Det innebär att det i yogan finns tekniker för den som vill komma i kontakt med sig själv bortom masker och mönster. Steg för steg genom regelbundet yogautövande finns möjligheten att öka din medvetenhet och närma dig den du verkligen är. Det blir på samma gång en väg till att finna din fulla potential som människa. Yoga kan alltså praktiseras för att skapa hälsa och balans i kropp, sinne och själ, samt för att utveckla varje enskild människas fulla potential. Yoga betyder "att länka samman". Det syftar på yogautövarens möjlighet att utveckla sitt personliga medvetande, så att det kan länkas samman på andra nivåer av medvetande.

Yoga utövas idag i många olika former varav Kundaliniyoga är en. Kundaliniyogans kraftfulla och effektiva tekniker hölls hemliga för gemene man/kvinna genom årtusenden innan Yogi Bhajan bröt mot detta 1969 då han började undervisa öppet i U.S.A. Kundaliniyoga är en dynamisk form av yoga som omfattar kroppsställningar, rörelsemönster, handpositioner, andningstekniker, fokuseringstekniker, mantran(ljud/vibrationer) och olika typer av meditationer. Alla de delar som traditionellt ingår i yoga återfinns i Kundaliniyoga. Kundaliniyoga är ett enhetligt system som ger energi, självkännedom och hälsa, såväl fysiskt, mentalt som emotionellt. Den bidrar till att skapa balans mellan anspänning och avslappning, och formen passar för alla åldrar och fysiska förutsättningar.

Kundaliniyoga fungerar utmärkt som friskvård för dagens människa, eftersom den arbetar på hela organismen med goda och förutsägbara resultat även på kort tid. Den har med stor framgång används terapeutiskt mot en mängd olika besvär och sjukdomstillstånd t ex stress, högt blodtryck, ryggproblem, migrän, utmattningssyndrom, ätstörningar, fibromyalgi, beroenden och kognitiva problem. Många av effekterna av Kundaliniyogans rika skatt av yogapass och meditationer finns vetenskapligt dokumenterade. Men det är bara Du som kan avgöra vad dessa tekniker genom eget regelbundet utövande kan ge Dig i termer av välbefinnande, transformation, balans och ökad medvetenhet. Det är Dina egna upplevelser av yogan som för Dig framåt, med Din yogalärare som guide på vägen.